Detta är en minskning från 2019, då landet registrerade en fortfarande liten andel på 7%. Med den här takten kan Sverige bli först i EU med att nå rökfri status, medan unionens genomsnitt ligger på mycket högre 19,2%.