Men även i denna snabbrörliga miljö har vissa vittnesmål fortfarande förmågan att omkullkasta mina uppfattningar. En sådan berättelse kom från den pensionerade amerikanska marinpiloten David Fravor, vars möte med ett oidentifierat flygfenomen (UAP) 2004 fick mig att inleda min egen undersökning av dessa mystiska händelser.

Nu har en ny röst höjts, med påståenden som hotar att omvälva vår förståelse av statlig transparens. David Grusch har hävdat att en bred, hemlig operation som sträcker sig över åtta decennier, och som involverar olika sektorer av regeringen och entreprenörer, har varit engagerad i att återfinna och studera utomjordiska farkoster. Hans påståenden går längre än bara en insinuation: de anklagar direkt våra institutioner för en långsiktig, systematisk insats för att vilseleda allmänheten om innehav och studier av avancerad icke-mänsklig teknik.

Scenen för Gruschs påståenden sattes inte av traditionella nyhetsbyråer utan av den oberoende medieplattformen The Debrief. Denna alternativa väg understryker journalisten Ross Coultharts svidande kritik av mainstream-mediernas övervakning och anklagar dem för att ha förbigått en berättelse som utspelade sig mitt framför näsan på dem.

Vägvisare

Journalisterna Leslie Kean och Ralph Blumenthal var pionjärer på det här området och kastade ljus över förekomsten av UAP genom sin banbrytande artikel i New York Times 2017 om Fravors möte. Vid sidan av detta har det vetenskapliga samfundet, representerat av personer som Dr. Garry Nolan från Stanford University, gett UAP-studierna trovärdighet genom att analysera material som förknippas med dessa fenomen.

Som erfaren flygare är tanken på icke-mänsklig teknik inom mänskligt räckhåll inget annat än häpnadsväckande. Vi har dock inte råd att avfärda Gruschs påståenden. Vi måste ta på oss manteln att undersöka, beväpnade med vetenskaplig noggrannhet, objektiv granskning och en öppenhet för att utmana våra förutfattade meningar.

Trots de oroande konsekvenserna av Gruschs avslöjanden hyser jag en bestående optimism. I dessa påståenden ligger potentialen för ett ofattbart språng i kunskap och teknisk tillväxt. Om vi verkligen har återfunnit och studerat utomjordisk teknologi, kan vi stå på tröskeln till en era av aldrig tidigare skådat överflöd. Nyckeln till att låsa upp denna potentiella framtid ligger i vårt kollektiva mod att möta det till synes osannolika. När vi nu står vid detta vägskäl tror jag att vår strävan efter sanning, i kombination med en orubblig beslutsamhet, kommer att leda till en framtid med extraordinära möjligheter.

Vad tycker ni moon guys!? Vi älskar att höra från dig på The Portugal News! Se mer UAP-innehåll på Lehto Files YouTube.


Author

Chris Lehto, ex-F-16 pilot, and YouTuber, combines aviation expertise and passion for the unexplained to investigate UAPs. He founded the UAP Society, funding decentralised research into alien existence using NFTs.

Chris Lehto