Vid en fabrik för tillverkning av elcyklar i Vagos undvek premiärministern inte att ta till cykelanalogier i ett tal där han betonade att det är nödvändigt att fortsätta att "trampa" för att säkerställa kontinuiteten i den tillväxt som den portugisiska ekonomin har bevittnat.

"När du slutar trampa är naturligtvis trögheten inte tillräcklig för att rörelsen ska fortsätta. För detta är det viktigt att vi fortsätter att trampa", sade António Costa, som talade i slutet av ett besök på Unibike.

Han betonade att den tillväxt som landet har registrerat "kommer att fortsätta och öka" och gav Unibike själv som exempel, ett företag där 95% av omsättningen baseras på export och som förväntas växa 20% i år jämfört med 2022 .

"Varje företag har möjlighet att öka sin produktion lite i år" och alla, beroende på deras storlek, kommer att "öka" ekonomin, "vilket innebär att den nationella ekonomin kommer att fortsätta växa och, om den fortsätter att växa , kommer att fortsätta att skapa jobb och jobb av bättre kvalitet och bättre betalda jobb", sa han.

António Costa betonade att om den ekonomiska tillväxten fortsätter kommer det att vara möjligt att ha "mer stabila offentliga finanser, med mindre skuld, med mindre underskott, så att landet kan fortsätta att minska beskattningen av dem som arbetar och betalar IRS och att kunna skapa bättre förutsättningar för att säkerställa konkurrenskraften" i landet.