Enligt det nationella statistikinstitutet(INE) motsvarade dessa indikatorer 497,1 miljoner euro i totala intäkter och 373,6 miljoner euro i intäkter från logi, vilket motsvarar en tillväxt på 28,6% respektive 29,4% jämfört med föregående år.

Jämfört med april 2019, perioden före pandemin, ökade de totala intäkterna med 48,4% och intäkterna från logi med 50,0%.