I ett uttalande säger ANEPC att den gemensamma operativa styrkan(FOCON), vars uppdrag samordnas av National Emergency and Civil Protection Authority, kommer att avgå i morse från Lissabons flygplats, på ett kommersiellt flyg, och kommer sedan att gå till Quebec.

Enligt ANEPC består styrkan av delar från den nationella myndigheten för katastrof- och civilskydd, den särskilda civilskyddsstyrkan(FEPC) från ANEPC, enheten för katastrofskydd och hjälp(UEPS) från GNR, institutet för naturvård och skogar(ICNF), brandmän från brandkårerna i centrumregionen och den autonoma regionen Madeira samt det nationella institutet för medicinska nödsituationer(INEM).

Den portugisiska styrkan skickas till Kanada inom ramen för Europeiska unionens (EU) civilskyddsmekanism, tillsammans med den spanska kontingenten, som består av 97 operativ personal.