Enligt ministerrådets resolution kan de fem regionala hälsovårdsmyndigheterna (Lissabon och Vale do Tejo, Norte, Centro, Algarve och Alentejo) nu köpa dessa vacciner för ett totalt belopp på 19 745 375,00 euro plus skatt.

I beslutet fastställs att kostnaderna till följd av förvärvet inte får överstiga cirka 7,4 miljoner euro i den norra regionala hälsoförvaltningen(ARS), cirka 3,9 miljoner euro i den centrala ARS, cirka 7,3 miljoner euro i ARS i Lissabon och Vale do Tejo, cirka 407 tusen euro i ARS i Alentejo och 803 tusen euro i ARS i Algarve.