Dessa åtgärder skulle innebära att utgifterna för barnomsorg, som för närvarande ligger på 4,7 biljoner yen, fördubblas till början av 2030-talet. I planen ingår att öka bidragen till barnfamiljer samt att uppmuntra företag att minska arbetsveckorna till 4 dagar.