Detta följer en liknande liten ökning med 0,5% i april, vilket rapporterades av Confidencial Imobiliário genom deras bostadsprisindex, som spårar fluktuationen av fastighetsvärden i Portugal.

Under de senaste två månaderna har det skett en märkbar stabilisering av priserna, vilket är en förändring från den tidigare trenden med accelererande pristillväxt som har sett sedan januari. Under de första månaderna i år ökade prisvariationerna kraftigt och överträffade de värden som observerades under andra halvåret 2022 och nådde en topp på 2,1% i mars.

Som ett resultat av den senaste tidens trend har den årliga prisuppgången på bostäder börjat avta. Även om priserna i maj fortfarande var 14,1 procent högre än under samma månad 2022, innebär denna siffra en nedgång med cirka tre procentenheter från den rekordhöga årliga tillväxten på 17,0 procent som noterades mellan januari och mars. April visade redan en inbromsning i prisökningstakten, med en ökning på årsbasis på 16,3%.

Dessa resultat tyder på att bostadsmarknaden i Portugal går in i en period av stabilitet, med priser som upplever en inbromsning i sin uppåtgående bana. Även om huspriserna fortfarande är högre jämfört med förra året, har tillväxttakten dämpats under de senaste månaderna.