Med samma beslut tillät rådet licensiering för byggandet av en byggnad i Beato församling "bestående av två element med en implementeringsyta på 4203,91 kvm, avsedd för boende, företag och turism, med 131 planerade parkeringsplatser.

När det gäller projektet med namnet "Villa Helena", avser det licensiering av ett arbete för ett 5-stjärnigt hotell, med 60 rum och planer som föreslås för att bygga ut huset.

Godkännandet av detta projekt är villkorat av de kommunala direktörerna för miljö, grönstruktur, klimat och energi, särskilt de fytosanitära behandlingar som krävs för att kontrollera insekten "Trioza erytreae" på platser där arten inte kommer i konflikt med förslaget.

Projektets godkännande är också villkorat av att kompensationsavgiften betalas för de områden som inte överlåts till den lokala regeringen för grönområden, allmän användning eller allmän parkering.

"Förslaget innebär en total rivning av den befintliga byggnaden och uppförandet av en ny med tre fasader, två med utsikt över gator och den andra ett gågatutorg. Denna byggnad är avsedd för turism och är avsedd som ett lägenhetshotell, ett komplex som presenterar både ett hotell och lägenheter. Anläggningen kommer att erbjuda 53 T0-rum, 8 T1-lägenheter och en T2", står det i plandokumentet, som också anger att projektet är godkänt med många villkor, inklusive generaldirektören för kulturarv över arkeologiska frågor.