National Council of Educational Research and Training, som utvecklar den indiska skolans läroplan och läroböcker, slutade inte där. Man stoppade också alla omnämnanden av det periodiska systemet i läroböckerna (så mycket för kemi) och tog bort kapitlen om demokrati och mångfald, politiska partier och utmaningar för demokratin.

Varför skulle den indiska regeringen vilja att den genomsnittliga indiska studenten är dåligt informerad om vetenskap, demokratisk politik och respekt för mångfald? Jo, det är precis vad premiärminister Narendra Modi siktar på.

Det parti han leder, BJP (Bharatiya Janata Party - Indiska folkpartiet), försöker omvandla Indien, världens mest folkrika land, från en sekulär demokrati där alla religiösa och etniska grupper åtnjuter lika rättigheter till en hindunationalistisk stat där de olika religiösa minoriteterna är andra klassens medborgare.

Detta verkar vara ett ganska genomförbart projekt, eftersom 80 procent av befolkningen är hinduer och minoriteterna är ganska splittrade: mest muslimer, men även kristna, sikher, buddhister och jainer. Men det är inte alls så lätt, eftersom Indien har varit en fullt fungerande demokrati i 76 år, och många människor (inklusive många hinduer) vill att det ska förbli så.

I själva verket är det en monumental uppgift att förvandla Indien till en "mjuk" diktatur (som Turkiet eller Ungern) där det styrande partiet kontrollerar medierna och domstolarna och alltid vinner "fria" val. Modi, som finslipade sin antimuslimska taktik i sin hemstat Gujarat, väntade en hel mandatperiod innan han tappade masken och gick över till full Hindutva på nationell nivå.

"Hindutva" (bokstavligen "hinduiskhet") har på olika sätt beskrivits som "kulturell hegemoni", "etnisk absolutism" och "nästan fascistisk i den klassiska bemärkelsen". I Modis händer har det varit en politisk strategi som bygger upp stöd för BJP genom att demonisera muslimer och uppmuntra till attacker mot dem.

När Modi vann en andra mandatperiod genom en jordskredsseger 2019 var hans första åtgärd att avsluta den särskilda status som Kashmir hade haft sedan självständigheten som Indiens enda delstat med muslimsk majoritet. Kashmir är nu i praktiken ockuperat territorium (en indisk soldat på sju invånare).

Sedan tillkännagav han ett nytt "nationellt medborgarregister" som effektivt skulle beröva många muslimer deras indiska medborgarskap (även om det har mötts av så omfattande protester att det fortfarande är vilande).

Indiska domstolar i Modi-vänliga delstater förbjuder dokumentärer som visar BJP:s delaktighet i antimuslimska pogromer och tillåter polisräder mot producenter av program som kritiserar Modis personliga inblandning i dem (inklusive BBC).

Oppositionsledaren Rahul Gandhi har av en domstol i Gujarat befunnits skyldig till "ärekränkning" och som en följd av detta uteslutits från parlamentet.

Gandhis "brott" var att koppla ihop Modi med två högprofilerade brottslingar i ett valtal 2019 och retoriskt fråga "Hur kommer det sig att alla tjuvar har Modi som gemensamt namn?" Illasinnat, ja, men knappast värt det tvååriga fängelsestraff som Gandhi nu riskerar.

Bit för bit, och ganska snabbt nu, håller BJP på att rasera hela den uppbyggnad av rättigheter och regler som gör Indien till en bristfällig men genuin demokrati. Även småsaker, som att stryka evolutionen från skolans läroplan, tjänar detta syfte.

"Det finns en rörelse bort från rationellt tänkande, mot upplysning och västerländska idéer" i Indien, säger historikern Sucheta Mahajan vid Jawaharlal Nehru University. Evolutionen står i konflikt med de hinduiska skapelseberättelserna som spelar en stor roll i BJP:s propaganda, så den måste bort. Även vetenskapen i allmänhet undergräver myterna, så barn måste skyddas från den.

Därmed inte sagt att Gujarat och Modi är precis som Bayern och Hitler, men det finns en resonans där. Det är mycket viktigt, för 2029 kommer Indien att gå om Japan och Tyskland och bli den tredje största ekonomin i världen. Men spelet är inte över än.

Ett stort antal indier motsätter sig förstörelsen av deras demokrati, och de har ett nytt vapen: en kasträkning. Delstaten Bihar (126 miljoner invånare) håller på med en sådan.

Kast är ett stelt system för social skiktning som är utmärkande för hinduer, och BJP leds av människor från de övre kasterna. De är dock beroende av en koalition med Other Backward Castes (OBC), den mellersta nivån i systemet, för att vinna majoriteter. (De "schemalagda kasterna", tidigare de "oberörbara", känner sin fiende och är inte intresserade).

Om folkräkningen visar (vilket den förmodligen kommer att göra) att de övre kasterna bara utgör en liten minoritet av hinduerna, kan BJP:s kastkoalition kollapsa, så man försöker desperat att blockera folkräkningen. Det kan misslyckas, och det kan även BJP:s hela strategi för maktövertagande göra.


Author

Gwynne Dyer is an independent journalist whose articles are published in 45 countries.

Gwynne Dyer