Detta är den tredje upplagan av APAV/Intercampus Barometer, efter 2012 och 2017, vars resultat presenteras idag på APAV:s huvudkontor i Lissabon.

Generellt sett känner sig portugiserna trygga i det område där de bor. 87 % av de tillfrågade säger att de inte anser att det område där de bor är farligt eller osäkert, medan 11 % anser motsatsen.

Dessa 11 % är dock en ökning med en procentenhet jämfört med den föregående undersökningen 2017.

Det har också skett en ökning bland dem som är rädda för att bli överfallna eller misshandlade, där nästan en fjärdedel av de svarande (24%) uttryckte denna oro, jämfört med 22% under 2017. Bland dessa personer (141) uttryckte nästan hälften (47%) denna oro i samband med andra områden än där de bor eller arbetar och 62% sa att de var mer rädda på natten.

Barometern försökte också ta reda på om någon av de svarande hade blivit överfallen, misshandlad eller utsatt för ett brott under de senaste 12 månaderna, en fråga som 94% svarade negativt på, men där de 6% som svarade ja representerar en ökning med tre procentenheter jämfört med 2017.