I ett uttalande påpekar FCUP att "det finns fler och fler svampsjukdomar i frukt och grönsaker", ofta orsakade av klimatförändringar, vilket leder till "kraftiga produktionsminskningar" och "höga nivåer av livsmedelsavfall".

För att undvika produktionsavbrott och avfall använder producenterna ofta syntetiska fungicider, men effektiviteten hos dessa produkter "minskar alltmer på grund av den resistens som utvecklas av patogena svampar", vilket också har en negativ inverkan på människors hälsa och ekosystemen.

I syfte att utveckla ett "alternativ" till dessa kemiska bekämpningsmedel arbetar FCUP-forskare med ett "slags vaccin" baserat på naturliga ämnen, inom ramen för projektet "BFree: Biocontrol of Fruits and Vegetables".

Under hela projektet kommer forskarna att utveckla "hållbara verktyg" för att minska användningen av växtskyddsmedel som "har upptäckts oftare i produkter och grönsaker som når konsumenten".