Enligt Jornal de Notícias mottog ERS från januari till mars 21.291 klagomål, komplimanger och kommentarer, varav 15.483 (72,72%) var klagomål från enheter inom den offentliga, privata och sociala sektorn. Den offentliga sektorn tog emot de flesta klagomålen, totalt 8 717 (56,3%), medan 6 471 (41,8%) var riktade till den privata sektorn.

Inom den offentliga sektorn är den främsta orsaken till klagomålen (16%) relaterade till problem med att fokusera på användaren, medan ekonomiska frågor dominerar på privata sjukhus (17,5%). På privata sjukhus utan inläggning är dock administrativa förfaranden orsaken till de flesta klagomålen (19,4 %).