Italiensk polis beslagtog artefakten på 1980-talet men det är okänt hur den kom till landet från första början. Den irakiske presidenten har lovordat det italienska samarbetet och lovat att återta alla irakiska arkeologiska föremål utomlands.