Denna nya lag sänker böterna för utebliven betalning av vägtullar till ett lägsta värde "motsvarande fem gånger värdet av respektive vägtull, men aldrig mindre än 25 euro" och "ett högsta värde motsvarande två gånger det lägsta värdet av böterna", dvs. 50 euro. Det börjar dock inte gälla förrän den 1 juli 2024.

En annan förändring är att om överträdelserna begås av samma person, under samma månad, med samma fordon och på samma väginfrastruktur, motsvarar "det högsta bötesbeloppet det för en enskild administrativ överträdelse", det lägsta beloppet "motsvarar ackumuleringen av tullavgifter, och kostnader som är högre än de som motsvarar en enskild administrativ överträdelse får inte debiteras".

I maj inledde ombudsmannen 45 fördjupade undersökningsförfaranden efter klagomål om betalning av vägtullar som tagits ut 2022, där man framför allt ifrågasatte det oproportionerliga belopp som krävts in och avsaknaden av tidigare kontakt för betalning.