Den första fasen, som ska vara avslutad i slutet av året, kommer att omfatta bevarandearbeten på 16 kommunala byggnader, med 448 lägenheter.

Den andra fasen kommer att äga rum mellan 2024 och 2026 och kommer att bestå av arbete på ytterligare 18 byggnader, som kommer att omfatta cirka 250 enheter.


Finansiering av Morar Melhor-programmet på 40 miljoner euro

Återhämtningen och rehabiliteringen av detta bostadsområde i Bairro da Boavista, som ligger i Benficas församling, ingår i programmet Morar Melhor (Lev bättre), där Gebalis avser att utföra arbeten i "11 stadsdelar" och på "129 byggnader och mer än 2 000 fraktioner".

Finansieringen uppgår till 40 miljoner euro, ett belopp som fastställs i det programkontrakt som undertecknats med Lissabons stadshus, med en giltighetsperiod mellan 2022 och 2026.

Enligt Gebalis har Bairro da Boavista en uppskattad befolkning på cirka 3200 personer, med cirka 1400 kommunala bostäder.

Bairro da Boavista ligger i utkanten av Monsanto Forest Park och invigdes på 1940-talet. Under de följande decennierna genomgick stadsdelen flera faser av urbanisering.

År 2012 var stadsdelen föremål för ett europeiskt projekt - ECO-Bairro - som syftade till "ombyggnad och betydande förbättring av energieffektiviteten i olika byggnader", står det i ett meddelande från Gebalis.

"Nu, efter 10 år, inleder Gebalis med Morar Melhor-programmet en ny fas av bevarande- och renoveringsinsatser i Bairro da Boavista. I avsikt att fortsätta det arbete som då utfördes, för att upprätthålla och öka den nödvändiga optimeringen av miljöprestandan hos de bostäder som identifierats för ändamålet i detta kommunala distrikt, kommer totalt 34 byggnader och cirka 700 fraktioner att ingripas fram till 2026", anger företaget i meddelandet.


Samhällets komfort och välbefinnande förblir huvudprioritet

Gebalis styrelseordförande betonade i uttalandet att "samhällets välbefinnande och boendekomfort är en prioritet", där företaget och Lissabons kommunfullmäktige åtar sig att garantera invånarna i kommundelarna "en obestridlig livskvalitet i deras dagliga liv".

Sedan början av månaden har Morar Melhor-programmet redan börjat få effekt i stadsdelarna Alfinetes, i Marvila, och Padre Cruz, i Carnide.

Enligt Gebalis kommer programmet nästa vecka även att börja tillämpas i João Nascimento Costa-området i Beato.

Den officiella presentationen av interventionsplanen för rehabiliterings- och bevarandearbetena i Bairro da Boavista kommer att närvaras av Lissabons borgmästare, Carlos Moedas (PSD).