"Vodafone Portugal kommer inom ett år, från juli 2024, gradvis att börja koppla bort sitt 3G-nät, ett viktigt steg för att stärka tillgången för kunder i landet till snabbare, effektivare och ännu säkrare kommunikation", rapporterar ECO.

Enligt företaget kommer "den överväldigande majoriteten av Vodafones kunder inte att påverkas av denna förändring", eftersom de redan har utrustning och SIM-kort som är kompatibla med 4G och 5G, som är nyare tekniker. För att de övriga inte ska bli utan kommunikation kommer de att "kontaktas av Vodafone och få en förlängd period" på ett år för att köpa en ny mobiltelefon eller uppdatera sitt kort.

Operatören påminner om att man lanserade tredje generationens kommunikation i Portugal 2004 och att det nu är dags att utvecklas, på samma sätt som man redan gör i många andra europeiska länder. Beslutet är därför en del av en "världsomspännande trend att avveckla äldre teknik".

"Denna förändring är oundviklig med tanke på den tekniska utvecklingen och kommer att göra det möjligt att svara på den växande konsumtionen av data, omfördela de frekvenser som hittills använts av 3G för användning av mer moderna nätverk som 4G och 5G. Med denna uppdatering, som gynnar digitaliseringen av landet, får kommunikationen mer hastighet, kapacitet, stabilitet, effektivitet och motståndskraft", avslutar Vodafone Portugal.