Enligt SAPO-nyheter har den ekonomiska klimatfaktorn, vars poäng minskade förra månaden, stabiliserats i juni.

I konsumentutvärderingen var alla komponenter positiva: förväntningar på tillväxt i framtiden för landets ekonomiska situation, för hushållens finansiella situation, i familjers förmåga att göra viktiga inköp samt åsikter om den tidigare tillväxten av hushållens finansiella situation, konstaterar statistikkontoret. Samtidigt har affärsmännens förväntningar på den framtida utvecklingen av detaljhandelspriserna sjunkit.

Tittar man på de olika sektorerna var tillväxten inte lika stor bland alla. "Förtroendeindikatorerna ökade inom bygg och offentliga arbeten och inom tjänster, efter att ha sjunkit inom transformativ industri och handel", indikerade INE.

När det gäller den transformativa industrin förklarades nedgången av det "negativa bidraget från produktionsutsikterna och av prisökningar i förhållande till färdiga lager", förklarade de. På handelsområdet vägde de "prisökningarna över lagervolymen och företagets utsikter för aktivitet, med åsikter om försäljningsvolym som har bidragit positivt."

Den ekonomiska känslan i Europa gick tillbaka för tredje månaden i rad i juni, 1,1 punkter i euroområdet precis som i EU, delade Europeiska kommissionen.

Enligt uppgifter från generalförsamlingen för finansiellt och ekonomiskt stöd (DG ECFIN) till presidenten föll den ekonomiska känslan med 95,3 i EU.

Bland de viktigaste europeiska ekonomierna: Tyskland (-1,9), Nederländerna (-1,9), Italien (1,1), Spanien (-0,9), Polen (-0,1) Frankrike har förbättrats sedan 2022 (0,8).

Indikatorn för sysselsättningsförväntningar har ökat med 0,4 i euroområdet (till 104,3) och i EU (105 poäng), uppgav GD ECFIN.