Problemet ligger inte i rekryteringen, eftersom denna bransch har visat sig vara attraktiv för unga människor, utan "vad som händer är en fråga om konkurrenskraft på marknaden".

En av de pågående åtgärderna är ett program som flygvapnet har arbetat med i två år och som syftar till att "förbättra alla faciliteter som kan göras tillgängliga för militären, inte bara för deras arbetsplatser utan också för boende".

Enligt stabschefen innebär bristen på 1 400 militärer "en överbelastning för de återstående personerna", eftersom de flesta tjänster måste sättas in, vilket "innebär mindre vila, större omsättning", och även har konsekvenser för de uppdrag som måste utföras.

Den personallista som kommer att godkännas av regeringen "kan vara en av lösningarna" för att "ta itu med några av dessa brister när det gäller att behålla personal", enligt João Cartaxo Alves.