Istället har de föreslagit att man ska ta efter situationen på Jersey, Falklandsöarna eller till och med återvända till Norge, som gav upp öarna som en kunglig hemgift 1472.