Den nya anläggningen kommer att innehålla sex processfartyg med en total kapacitet på nästan 90 miljoner pints och en tvåvåningsbyggnad där alkoholen filtreras bort. De största exportmarknaderna för Guinness 0.0 är Storbritannien, Europa, USA, Kanada, Mellanöstern och Sydkorea.