"Priset på livsmedelskorgen har sedan den 17 april, dagen innan undantaget trädde i kraft, registrerat en positiv och ihållande minskning, med en minskning som nådde 9,67 procent".

Förutom momsbefrielsen på det pris som betalas av slutkonsumenten, omfattar denna åtgärd ökat stöd för jordbruksproduktion, nämligen grön el, extraordinärt stöd för jordbruksdiesel och stöd för att mildra effekterna av prisökningen på gödselmedel. Som en del av dessa produktionsstöd har, enligt ekonomiministeriet, cirka 135,5 miljoner euro hittills överförts till jordbrukare och nått 85 786 jordbrukare.