Enligt ICNF har interaktioner mellan späckhuggare och fartyg, främst segelbåtar, registrerats sedan 2020 i Gibraltarsundet, Portugals kust och Galicien (Spanien).

"Eftersom orsakerna till detta nya och upprepade beteende mot fartygen är okända, är det känt att de ursprungliga interaktionerna, som utfördes av en liten grupp unga späckhuggare, för närvarande utförs av en bredare grupp djur".

ICNF varnar för att med tanke på de vuxna djurens storlek (högst åtta till nio meter långa och tre till fem ton tunga) kan späckhuggarnas mer intensiva interaktion med halvsidiga eller andra typer av mindre fartyg, till exempel sådana som används för valskådning, få allvarligare konsekvenser.

Institutet fastställer att i de fall späckhuggarna försöker närma sig fartygen ska dessa avlägsna sig och att närhelst djuren närmar sig båtarna utan att besättningen märker det ska fartyget stanna, dock med motorn igång, och återuppta driften först när djuren avlägsnar sig.

Dessa förbud omfattas av ett lagdekret som syftar till att bevara naturliga livsmiljöer och vilda djur och växter inom Europeiska unionens territorium.

Alla dessa förbud kommer att gälla fram till årets sista dag.

Enligt uppgifter från Grupo de Trabalho Orca Atlântica (GTOA) - ett team av spanska och portugisiska forskare som studerar späckhuggare nära Iberiska halvön - registrerades mer än 200 interaktioner mellan späckhuggare och båtar under 2022 på Portugals och Spaniens Atlantkust.