För närvarande befinner sig mer än 21.000 ansökningar om uppehållstillstånd för investeringar i föranalysfasen, varav 7.802 är "ansökningar från utländska investerare" och 13.562 gäller "ansökningar från utländska medborgare som avser att dra nytta av detta system genom familjeåterförening", enligt uppgifter från Utlännings- och gränstjänsten (SEF) som lämnats till Público.

Bara under förra månaden beviljades 179 guldvisum, varav 114 för fastighetsinvesteringar. Bland de länder som hade flest förfrågningar fanns USA (47 visum), Storbritannien (26) och Kina (17), enligt SEF. Det bör noteras att, utöver dessa, 192 uppehållstillstånd kopplade till återförening av familjemedlemmar.

De uppgifter som lämnats visar också att sedan början av denna regim, och fram till juni i år, beviljades 12 396 guldvisum, vilket motsvarar en total investering på 7 157 miljoner euro.

Kina leder med 5 366 visum, följt av Brasilien med 1 229 och USA med 713.