Enligt Europeiska rymdorganisationen (ESA) uppmättes den högsta temperaturen i Europas historia den 11 augusti 2021, då en temperatur på 48,8 °C uppmättes i Floridia, en italiensk stad i den sicilianska provinsen Syrakusa. Det rekordet kan komma att slås igen under de kommande dagarna.

Data från Copernicus Sentinel-3-uppdragets radiometerinstrument visar markytans temperatur i Italien mellan den 9 och 10 juli. Som bilden tydligt visar översteg temperaturen vid markytan 45°C i vissa städer, bland annat Rom, Neapel, Taranto och Foggia. Längs Etnas östra sluttningar på Sicilien uppmättes många temperaturer över 50 °C.


Med tanke på att Copernicus Sentinel-3 samlade in dessa data sent på morgonen (11:30 CEST), skulle temperaturen ha fortsatt att öka under eftermiddagen.

Medan väderprognoser använder förväntade lufttemperaturer, mäter detta satellitinstrument den verkliga mängden energi som strålar från jorden - och visar temperaturen på markytan. Kartan visar därför den faktiska temperaturen på markytan, som är betydligt varmare än lufttemperaturen.

Värmeböljan drabbar även andra städer i Europa och lufttemperaturerna förväntas nå 44 °C i delar av Spanien senare i veckan. I Rom i Italien nådde marktemperaturen 46 °C, medan Madrid och Sevilla i Spanien nådde 46 respektive 47 °C.

"Klimatuppvärmningen, som i år förstärkts av El Niño, påverkar allvarligt livsmedelsproduktionen, vattentillgången och vår hälsa. För att kunna anpassa oss till dessa förändringar behöver vi information i rätt tid och med en upplösning som gör att vi kan agera, vilket Copernicusprogrammet tillhandahåller med Sentinel-3 och snart med Copernicus uppdrag för övervakning av markytans temperatur med en upplösning på 50 meter", säger Benjamin Koetz, uppdragsforskare för uppdraget för övervakning av markytans temperatur.

De extrema temperaturerna i Europa följer på rekordhöga globala temperaturer. I måndags uppgav World Meteorological Organization att de första dagarna i juli var de varmaste som någonsin uppmätts på planeten.

Detta följer på den varmaste juni som uppmätts, med oöverträffade havsytetemperaturer och rekordlåg utbredning av Antarktis havsis. Enligt en rapport från Copernicus Climate Change Service var juni 2023 drygt 0,5 °C varmare än genomsnittet för perioden 1991-2020.

Denna värme sammanfaller med början av El Niño, det naturfenomen som värmer Stilla havet. Det förväntas att den globala temperaturen kommer att stiga ytterligare och att fler väderrekord kommer att slås.

Enligt en studie som nyligen publicerades i Nature Medicine dog mer än 60 000 människor på grund av förra årets värmeböljor i Europa. Dödligheten var högst i Italien, Grekland, Spanien och Portugal. Den här sommaren kommer sannolikt att bli värre. Röda korset har uppmanat lokalbefolkningen och turister att vara ytterst försiktiga och uppmärksamma dem som är mest sårbara för de höga temperaturerna.