Regionchefen Carlos Silva sade att flygresurserna redan är igång nu på morgonen tillsammans med över 500 personer.

"Vi har en del otillgängliga platser och därför är det mycket viktigt med flygresurser. Vi har också folk till fots som hjälper till att konsolidera på land", tillade han.

"Branden pågick hela natten. Den är mindre intensiv, men med dagens värme och den fortsatta vinden måste vi fortsätta kampen, inte minst eftersom området är stort", sade befälhavaren och tillade att det vid 09:00 inte fanns några byar i riskzonen, eller offer.

"Vi har bara uppgifter om fyra operatörer som behövde hjälp på plats. Två på grund av fall och två på grund av rökinhalation, men det var väldigt små saker, och de fyra återgick till arbetet", sade han.

Carlos Silva sade också att det inte finns några vägar som blockerats på grund av branden: "Vi har fordon spridda över vägarna, det som händer är att GNR ibland skär av vissa körfält för att underlätta förflyttningen av medel, men det finns inga vägar blockerade."

Larmet om branden kom kl. 13.51 i staden Espinheira, vid foten av bergskedjan Montejunto, där ett område med eukalyptus- och tallträd brinner.