I resolutionen anges att finansieringen ska ske genom "en del av nettoresultatet för Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) för åren 2021-2025".

Medlen kommer att överföras årligen till budgeten för PT Space, som skapades 2019, och kan enligt diplomet "läggas till det saldo som beräknats under föregående år".