"Som regel måste eurosedlar och euromynt accepteras i alla transaktioner, oavsett deras karaktär. Borgenären är skyldig att acceptera alla typer av sedlar och mynt och kan i regel inte vägra att ta emot dem", förklarar BdP på sin webbplats.

Banktillsynsmyndigheten förtydligar att "eventuella avslag på sedlar och mynt i euro som betalningsmedel endast kan grundas på god tro (till exempel om värdet på den sedel som gäldenären uppvisar inte står i proportion till det belopp som borgenären är skyldig) eller på parternas överenskommelse om att använda ett annat betalningsmedel".

"Denna tolkning återspeglar vad som anges i Europeiska kommissionens rekommendation av den 22 mars 2010 om omfattningen och konsekvenserna av det lagliga betalningsmedlet för sedlar och mynt i euro", säger BdP.

I Portugal finns det dock rättsliga begränsningar när man betalar med kontanter:

Definieras i lag nr 92/2017 av den 22 augusti - som kräver användning av ett specifikt betalningsmedel vid transaktioner som omfattar belopp som är lika med eller större än 3 000 euro, och som ändrar den allmänna skattelagen och den allmänna skattebrottsordningen;

I lagdekret nr 246/2007 av den 26 juni, "enligt vilket ingen är skyldig att i en enda betalning acceptera mer än 50 nuvarande euromynt, med undantag för staten, genom statskassan, Banco de Portugal och kreditinstitut vars verksamhet består i att ta emot insättningar från allmänheten", förklarar BdP.

"Inga sanktioner föreskrivs för vägran att betala sedlar och mynt i euro. Denna vägran har dock konsekvenser för det avtalsförhållande som finns mellan parterna. Enligt den portugisiska civillagen uppfyller gäldenären sin skyldighet genom att utföra den delbetalning som han är bunden till, och borgenären kan till och med hamna i dröjsmål när han, utan motiverad anledning, inte accepterar den delbetalning som erbjuds honom", enligt BdP:s webbplats.