Efter godkännande av ministerrådet har Marcelo Rebelo de Sousa utfärdat lagdekretet som skapar ett extraordinärt system för förlängning av körkort.

"Lagdekretet som skapar ett extraordinärt system för förlängning av körkort godkändes. På detta sätt kommer det att vara möjligt för innehavare av ett körkort som löpt ut på laglig väg att fortsätta med sin förlängning utan att underkasta sig en särskild undersökning", lyder uttalandet från ministerrådet.

"Det planerade systemet gäller för körkort som utfärdats före den 1 januari 2008, vars giltighetsperioder i respektive fysiska dokument inte motsvarar den lagligt förutsedda gällande perioden, och som möjliggör körning av fordon i kategorierna AM, A1, A2, A, B1, B, BE och jordbruksfordon", tillade noten.