Den vanligaste orsaken till de 3969 skogsbränderna på landsbygden var eldning, som utgjorde 60% av fallen.

Enligt ICNF:s första rapport för året brände bränderna i slutändan 8869 hektar mellan bosättningar (2607 hektar), skogar (5833 hektar) och jordbruksmark (429 hektar).

"Om man jämför 2022 års siffror med uppgifter från de senaste tio åren har det skett en minskning med 15% av antalet bränder på landsbygden och en minskning med 40% av det totala brända området i förhållande till det årliga genomsnittet under decenniet", meddelade dokumentet.

2023, fram till den 30 juni, har varit det år med det femte minsta antalet skogsbränder samtidigt som det har haft den sjätte största brända markytan sedan 2013.

Under det första halvåret var bränder med en bränd yta på mindre än en hektar de mest frekventa och utgjorde 80% av det totala antalet.

När det gäller de större skogsbränderna (som anses ha bränt ett område på 100 tunnland eller mer) noterar ICNF förekomsten av 11 bränder som vardera brände ett område på mellan 100 och 1000 tunnland, vilket motsvarar 22% av den totala brända jorden.

Det största antalet incidenter registrerades i distrikten Porto (690), Braga (447) och Viana do Castelo (391).

Det mest drabbade distriktet när det gäller bränd mark var Braga, med 2383 tunnland, eller cirka 27% av den totala brända marken. Därefter kommer Vila Real med 1761 tunnland (20% av den totala markytan) och Viana do Castelo med 1430 tunnland (16% av den totala markytan).

"De kommuner som uppvisade det högsta antalet bränder ligger alla norr om Tejo och kännetecknas av en hög befolkningstäthet, förekomsten av stora stadsområden och den traditionella användningen av eld vid skogsförvaltning", förklarar rapporten.

Av de totalt 2969 bränder på landsbygden som hittills rapporterats i år har 3069 undersökts och övervägandena om deras orsak redan avslutats (77 % av det totala antalet bränder, ansvariga för 94 % av den totala brända arealen).

Av dessa ledde utredningen till att en orsak kunde fastställas för 2303 bränder (75 % av de undersökta bränderna, ansvariga för 84 % av den totala brända arealen).

Fram till den 30 juni har de vanligaste orsakerna till bränder under 2023 varit eldning för att göra sig av med rester från skogs- och jordbruk (23%) och markförvaltning för djurhållning (19%).

Tillsammans representerar de olika typerna av brasor och bränningar 60% av de bevisade orsakerna till bränderna.

Enligt ICNF utgjorde återantändningar 3% av de bevisade orsakerna, en lägre andel än genomsnittet för de föregående 10 åren.