Den första fasen av den nationella uttagningstävlingen för tillträde till högre utbildning inleddes den 24 juli och pågår till den 7 augusti. Den första dagen lämnade 12 939 studenter in ansökningar, enligt uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen för generaldirektoratet för högre utbildning. Det är 1655 fler kandidater än 2022, under den första ansökningsdagen för högre utbildning.

Med totalt 54 311 platser har lärosätena 275 fler platser tillgängliga än vad som ursprungligen meddelades och 671 fler än förra året.

Resultaten från den första fasen av den nationella uttagningstävlingen kommer att offentliggöras den 27 augusti, tidigare än tidigare år, för att säkerställa ett minimiintervall på 15 dagar mellan placering i den första fasen och lektionsstart.