I ett uttalande konstaterar tillsynsmyndigheten att "antalet installerade 5G-basstationer ökade med 12%, motsvarande 839 nya stationer, totalt 7 831 stationer", och att "alla kommuner redan har 5G-basstationer installerade".

NOS "är fortfarande den operatör som hittills har installerat flest stationer, följt av Vodafone och MEO", fortsätter han.

Enligt information som rapporterats till ANACOM, under årets andra trimester, uppgick "antalet basstationer som installerats i det nationella territoriet med 5G-teknik till 7 831 stationer, fördelade på 308 kommuner och 1 833 församlingar".

I Portugal är MEO den operatör som har flest 5G-stationer spridda över kommunerna, totalt 304 stationer, i totalt 308 kommuner i Portugal. NOS har 5G-stationer i 276 kommuner och Vodafone i 268 kommuner.