Med 158 000 sålda fordon har elbilarna på ett år gått från 10,7% till 15,1% av marknadsandelarna. Försäljningen ökade framför allt i Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Belgien.

Denna ökning berodde främst på Tesla, som sänkte sina priser. Var femte elbil i Europa under det 1:a halvåret tillhör Musk-varumärket.

Försäljningen av hybridbilar hade också en stark impuls och representerar nu 24,3% av marknaden, vilket gynnades av försäljningen i Tyskland, Frankrike och Italien. Laddhybrider (de hybrider som du kan koppla in och ladda) har dock tappat i försäljning i år och har bara 7,9 % av marknadsandelen.

Bensin fortsätter att vara den viktigaste energikällan för bilar som säljs i EU och stod för 36,3 % av försäljningen i juni, en ökning med 11 %.

Sammantaget återhämtade sig nybilsförsäljningen i Europa under årets första halvår, med en ökning på 17,9% på 12 månader. Trots 5,4 miljoner sålda bilar är marknaden fortfarande 21% mindre jämfört med första halvåret 2019, det sista året på rekordlistan före pandemin.

"Utvecklingen under de senaste månaderna visar att den europeiska bilindustrin återhämtar sig från de logistiska problem som orsakades av pandemin", betonade ACEA i sitt uttalande.

Den europeiska fordonsmarknaden har vuxit hållbart igen sedan augusti 2022, då covid-19-krisen i kombination med brist på delar, inklusive viktiga elektroniska komponenter, skakade om den.