"Under andra kvartalet 2023, enligt den snabba uppskattningen av internationell handel med varor, minskade exporten och importen med 5,2% respektive 6,2%, i nominella termer, jämfört med samma period 2022", hänvisar till National Statistics Institute (INE).

Denna minskning följer avmattningen i tillväxten av varutransaktioner, som har observerats sedan tredje kvartalet 2022, indikerar den nationella statistikmyndigheten och noterar att det inte fanns någon registrering av negativa kvartalsförändringar från år till år sedan fjärde kvartalet 2020 i export och första kvartalet 2021 i import av varor, stunder då "kraftigt påverkad av pandemikrisen".

Under det första kvartalet 2023 hade exporten och importen ökat på årsbasis med 13,0% respektive 8,9%.

Denna snabbestimat ingår i beräkningen av snabbestimatet av INE:s kvartalsvisa nationalräkenskaper och kommer att uppdateras i nästa månatliga publicering av utrikeshandelsstatistik.