"Vi kommer alltid att ha ett flygplan i luften och ett annat i beredskap", avslöjar befälhavaren för FAP-skvadron 601 "Lobos", major Hélder Ferreira.

Enligt militären behöver flygplanet, som vanligtvis används för övervaknings- och spaningsuppdrag, en besättning på 13 personer och har autonomi för cirka 13 timmars flygning.

Enligt Hélder Ferreira kommer planet att övervaka ceremoniområdena, liksom påvens mottagning, med uppdraget att uppmärksamma eventuella hot i områden nära firandet, eller inom de områden där evenemanget kommer att äga rum.

Major Hélder Ferreira påpekade att denna modell har sensorer och teknik som möjliggör "videoöverföring i realtid till de säkerhetsstyrkor och tjänster som kommer att finnas på land".

FAP:s 552 "Zangões"-skvadron, som har fem AW119 Koala-helikoptrar och som också har sitt högkvarter på flygbas nr 11 i Beja, kommer också att vara engagerad i säkerhetsplanen för WYD och påven Franciskus besök.