Enligt uppgifter från National Institute of Statistics(INE) registrerade Algarve i juni 2,26 miljoner övernattningar och förblev den största turistregionen i landet på sommaren. Trots detta är detta antal 7 % lägre än i juni 2019, före pandemikrisen.

Alla andra regioner hade tillväxt jämfört med den perioden. Medan landet registrerade 7,45 miljoner övernattningar förra månaden, en ökning med 4% jämfört med juni 2019, regionerna Nord och Azorerna (med en tillväxt på 17%) och Madeira (med en ökning på 14%).

I kumulativa termer visar uppgifterna för första halvåret också att Algarve är den enda region som ännu inte har återhämtat sig till pandemiska nivåer. De 8,5 miljoner övernattningar som registrerades mellan januari och juni på hotell och andra boenden i Algarve ligger 1 % under de nivåer som registrerades under samma period 2019.

Och detta är när landet redan observerar nivåer av övernattningar 11% högre, med mer än 33 miljoner övernattningar, som belyser (igen) regionerna i norr, Azorerna och Madeira.

Å andra sidan distanserade Lissabon sig från Algarve som den region med flest övernattningar och nådde 9,4 miljoner övernattningar under årets första sex månader, 10% mer jämfört med samma period 2019.

När det gäller de viktigaste marknaderna noterade USA och Kanada den högsta tillväxten jämfört med juni 2019 (60,3% respektive +39,7%), och även jämfört med samma månad 2022 (+22,2% och +36,2%, i samma ordning).