"För närvarande, vilket är offentligt, befinner sig regeringen i förberedelsefasen av den lag som kommer att skapa villkoren för privatisering och, när det gäller olika företags intresse för TAP, ville vi bara värdesätta det faktum att TAP är på en utmärkt återhämtningsbana", sade han.

På en fråga om intresset från Air France-KLM, som medgav att de hade en mindre roll i företagets privatiseringsprocess, tog João Galamba upp de "viktiga avtalen med företaget som återställde det sociala lugnet" och utnämningen av en ny administration.

Den nya administrationen, tillsammans med "arbetstagarna, de två förmyndarna och regeringen är mycket engagerade, nöjda med TAP:s resultat och har goda förväntningar på privatiseringsprocessen", betonade han.

"Nu vill vi helt enkelt värdesätta det faktum att företaget har goda resultat, de var mycket lovande 2022. Uppgifterna fram till nu säger att 2023 kommer att bli ännu bättre än förra året, och vi vill lyfta fram denna väg av konsolidering, omstrukturering och hållbarhet för TAP", tillade han.

Enligt infrastrukturministern är det bara på detta sätt som "goda förutsättningar skapas för ett kapitalöppningsprojekt för TAP som pågår."

"Ytterligare detaljer kommer att bli kända när vi har mer detaljer att ge", avslutade ministern.

TAP redovisade en vinst på 65,6 miljoner euro 2022 och i mars meddelade företaget att de hade återvänt till positiva resultat efter en förlust på 1,6 miljarder euro 2021 och före den planerade omstruktureringsplanen.