"Enligt den sektoriella analysen av Informa D&B, trots den starka tillväxten i den globala omsättningen som registrerades 2022, är detta värde fortfarande 50 miljoner euro under vad som uppnåddes 2019", enligt en rapport från Notícias ao Minuto hade tillgång till.

Sektorn påverkades "allvarligt 2020 på grund av de begränsningar som Covid-19-pandemin medförde", och "situationen fortsatte 2021, med upprätthållandet av vissa begränsningar av aktiviteten under första halvåret och befolkningens preferens för utövandet av sport i öppna utrymmen. Under dessa två år minskade sektorns omsättning med nästan 45%".

"Antalet gym i aktivitet återhämtade sig också och var cirka 840 i slutet av 2022. Detta antal, även om det representerar cirka 40 fler än 2021, är långt under de 1100 som fanns 2019. Lissabondistriktet koncentrerar ungefär en tredjedel av gymmen i hela landet, följt av Porto med 24%".