Under kvartalet fanns det 324,5 tusen arbetslösa, 55,8 tusen färre (-14,3%) än under föregående kvartal, men 25,7 tusen fler än under samma kvartal föregående år, enligt uppgifter från National Institute of Statistics (INE).

Under perioden ökade den sysselsatta befolkningen (4.979,4 tusen personer) med 1,1% (54,7 tusen) i förhållande till föregående kvartal och 1,6% (77,6 tusen) i förhållande till samma kvartal föregående år.

Trots nedgången jämfört med föregående kvartal ökade antalet arbetslösa med mer än 25 tusen (+8,6%) jämfört med samma period förra året, med det främsta bidraget till denna ökning har varit ökningen av kvinnlig arbetslöshet ( 15,4 tusen; 9.9%); personer från 16 till 24 år (12,2 tusen; 23,0%) och från 55 till 74 år (12,0 tusen; 22,6%); med gymnasie- eller eftergymnasial utbildning (22,6 tusen; 22,1%); letar efter ett nytt jobb (21,4 tusen; 8,3%); och arbetslösa i mindre än 12 månader (41,3 tusen; 28,1%), beskriver INE.

"Under andra kvartalet 2023 hade 42,0% av den arbetslösa befolkningen varit i detta tillstånd i 12 eller fler månader (långtidsarbetslöshet), ett värde högre med 5,5 p.p. till föregående och lägre kvartal med 8,9 p.p. till samma kvartal föregående år."