Med hänvisning till uppgifter från det brasilianska ministeriet för rättvisa och allmän säkerhet avslöjar observatoriet att 562 portugiser reste in i Brasilien 2022.

Av de 25 061 utlänningar som reste in i Brasilien förra året utgjorde portugiserna 2,2%. År 2013 var 4,7 % av de utlänningar som emigrerade till Brasilien portugiser.

Enligt observatoriet, 2020 och 2021, mindre än 500 portugisiska in i Brasilien årligen, överträffade denna tröskel 2022, då 562 portugisiska emigrerade till Brasilien, dvs. 21,9% mer.

"Den recessiva trenden under de senaste åren har resulterat i en relativ förlust av betydelse för portugisisk invandring", säger Emigration Observatory, som är en oberoende teknisk och forskningsstruktur integrerad i Centrum för forskning och studier i sociologi(CIES) vid Iscte - University Institute of Lisbon.