Förstärkning av videoövervakningssystemen och införande av larmsystem är en av de 53 åtgärder som föreskrivs i den integrerade strategin för säkerhet i städerna (EISU), ett dokument med riktlinjer för den offentliga säkerhetspolitiken som godkändes av regeringen i juli.

Ministerrådets resolution anger att införandet av ett larmsystem i videoövervakningssystemen utgör "ett viktigt instrument av särskild betydelse för att upptäcka situationer som kräver snabba åtgärder, så att säkerhetsstyrkorna kan avsätta tillräckliga resurser inför ett eventuellt hot som identifierats av systemet".

Enligt regeringen är larmet en applikation i videoövervakningssystemet som, givet en uppsättning indikatorer, avger "en signal till systemoperatören som varnar denne för en risk- eller farosituation".

Som exempel anges i dokumentet att "signalen utfärdas när ett fordon kör in på fel väg på en viss väg eller när ett visst bagage på flygplatsen förblir isolerat och orörligt efter en viss tid".

"På så sätt kan operatören snabbare aktivera de medel och resurser som krävs för den upptäckta händelsen", understryker han och noterar att kommuner i allt större utsträckning installerar videoövervakningssystem.

Områden med hög brottslighet

Inom ramen för informations- och kommunikationsteknik är andra åtgärder som föreskrivs i EISU skapandet av ett georeferensprogram för brottslighet för att bättre förstå de platser som har den högsta förekomsten av brott.

Georeferering av brott, med hjälp av kontextuella variabler, möjliggör en bättre förståelse av fenomenet och antagandet av åtgärder för att förebygga det, vilket gör det möjligt att använda plattformen för det geografiska informationssystemet (GIS) för att kartlägga brottsliga händelser, georeferera platsen, dess sårbarheter och vad som händer på daglig basis.

"Detta är ett viktigt verktyg för beslutsstöd, eftersom det också möjliggör identifiering av (anonymiserade) profiler för förövare och offer, analys av typen av brott och möjligheter för dess förekomst, nämligen genom integrering av data som fastställer förhållandet", står det i dokumentet.

Närpolisverksamhet

Närpolisverksamhet är också en annan av EISU:s satsningar, som innebär att man skaffar fler mobila service- och synlighetsenheter som gör det möjligt att "anpassa och förstärka polisverksamheten i områden med den högsta koncentrationen av människor", utöver samordnade patrullåtgärder med den kommunala polisen.

EISU skapar också ett nytt närpolisprogram för högre utbildning, kallat Safe Higher Education, utöver att fortsätta och förstärka programmen Safe School, Safe Seniors och Safe Sports, samt utvidga projektet som riktar sig till de områden med den högsta koncentrationen av nattlivsinrättningar.

Den integrerade strategin för säkerhet i städer, som träder i kraft på torsdag, innehåller också bestämmelser om undertecknande av nya lokala säkerhetskontrakt, "i syfte att förebygga ungdomsbrottslighet, eliminera kriminogena urbana faktorer, minska social sårbarhet och främja medborgarskap och jämställdhet, samt främja en samordnad strategi från olika sociala aktörer till lokala realiteter".