Detta är den "andra gången i rad som reala löneökningar har registrerats sedan november 2021", betonar National Institute of Statistics(INE) denna torsdag.

I nominella termer ökade den totala genomsnittliga månatliga bruttoersättningen per anställd med 6,7% till 1.539 euro under referensperioden och i homologa termer. Den ordinarie komponenten och baskomponenten i denna ersättning ökade med 6,8% och 7,2% och uppgick till 1.215 euro respektive 1.144 euro.

"I reala termer, med variationen i konsumentprisindex som referens, ökade den totala genomsnittliga månatliga bruttoersättningen med 2,4%, liksom dess ordinarie komponent, medan baskomponenten ökade med 2,7%".