Lissabons tunnel bana registrerade under Världsungdomsdagen(WYD) det högsta antalet resor under sju på varandra följande dagar.

Mellan den 31 juli och den 6 augusti gjordes 4 miljoner resor med tunnelbanan. Enbart den 4 augusti bokades till exempel nästan 740.000 resor, "en situation som saknar motstycke i företagets historia".

"Transporten av deltagare, som genomfördes på ett ordnat sätt och utan incidenter, var möjlig tack vare förstärkningen av tåg, med mer än 15 600 omlopp, där hela händelsen övervakades permanent mellan Metropolitano de Lisboa och alla inblandade enheter".

Metropolitano de Lisboa framhöll också det partnerskap man ingått med den lokala organisationskommittén i Alto do Lumiar för att, mellan den 29 juli och 7 augusti, tillhandahålla "en uppsättning faciliteter för boende och övernattning för cirka 500 deltagare".