Enligt de beslut som publicerades i Diário da República har ändringar godkänts för de tillstånd för användning av videoövervakningssystem som godkänts för kommunerna Portimão, 2020, och Olhão, 2022, i distriktet Faro.

När det gäller Portimão godkändes videoövervakningssystemet i augusti 2020, vilket möjliggjorde installation av 61 kameror, och togs i drift den 1 november 2022 med 37 kameror, vilket möjliggör "täckning av de 24 tidigare identifierade platserna" i ett PSP-memorandum , läser i utskicket.

Redan i år begärde den nationella chefen för PSP, "i enlighet med lagen, att det ovannämnda videoövervakningssystemet skulle utvidgas till fem nya platser", ett ändringsförslag som statssekreteraren för intern administration, Maria Isabel Oneto, godkände den 4 augusti och som nu har publicerats i Diário da República.

Diário da República rapporterar också om ministerns godkännande av "ändringen av drifttillståndet för det videoövervakningssystem som installerats i kommunen Olhão, som nu omfattar 61 videoövervakningskameror".

Som stöd för beslutet nämns att beslutet från 2022 "godkände förnyelsen av drifttillståndet, för en period på tre år, för videoövervakningssystemet, bestående av 26 kameror", i Olhão, men den nationella ledningen för PSP bad om en ändring av tillståndet för att driva systemet.