Under 2022 och första kvartalet 2023 har dock Storbritanniens inköp återtagit mark, så kampen om Frankrike pågår fortfarande.