Antalet personer som identifierar sig som sådana har ökat från 896 917 för 12 år sedan till uppskattningsvis 1,69 miljoner. Som jämförelse kan nämnas att när portugiserna anlände år 1500 fanns det uppskattningsvis 5 miljoner infödda invånare i landet, och Brasiliens nuvarande befolkning uppgår till 214 miljoner.