I motiveringen till diplomet, som togs upp i parlamentet på onsdagen, hävdar Chega att "bostadskostnaderna fortsätter att stiga", och att familjer "upplever allvarliga svårigheter med att hitta fastigheter som är tillgängliga för uthyrning, eller att kunna få kredit för att förvärva dem till ett överkomligt pris".

Partiet anser att "å ena sidan har ökningen av bostadspriserna bidragit till social ojämlikhet" och å andra sidan har "ökningen av lånevolymen ökat hushållens skuldsättning och skapat finansiella sårbarheter".

"Utmaningen är därför att hitta sätt att se till att fastighetsmarknaden fortsätter att fungera effektivt, samtidigt som man minimerar riskerna med stigande bostadspriser och lånevolymer", står det i diplomet.