Programmet kommer nu att omfatta alla barn i åldern sex och sju år och alla under 8 år, totalt 500 000 personer som omfattas av programmet. Denna utvidgning kommer att följas av ytterligare en som ger gratis allmänläkarvård till personer som tjänar upp till medianinkomsten i september och november.