"Med beaktande av de aktuella uppgifterna om den portugisiska flottans utsläpp av blåfenad tonfisk ('thunnus thynnus') i Atlanten öster om 45ºW [...] är fiske efter ovannämnda arter och zon förbjudet", står det i ett meddelande från DGRM.

Detta förbud börjar gälla kl. 00.00 på tisdag.