Enligt en rapport från Jornal de Negócios har föreningen skapat ett nytt index för fastighetsfonder i syfte att omorganisera uppgifterna om dessa enheters resultat. Bland de definierade kategorierna utmärkte sig leasing som den mest lönsamma, eftersom dess annualiserade avkastning den 30 juni inte understeg 4 procent under någon av de perioder som aggregerats av föreningen (ett, två, tre, fem och tio år).

Nedgången i lönsamhet inträffade inte ens med tanke på genomförandet av taket på 2 procent för uppdatering av hyror 2023, en gräns som gav kompensation till hyresvärdar i IRS, men som inte täckte investeringsfonder.

På andra sidan myntet finns slutna utvecklingsfonder, som uppnådde den svagaste avkastningen.